Gassen in containers

Gassen in containers

Om overlast van ongedierte te voorkomen, kunnen containers gevuld worden met een toxisch gas. Welke procedures daarvoor van belang zijn vindt u hier.

Gasmeting

Bij een gasmeting wordt er gecontroleerd of de waarden van een aantal stoffen binnen de gestelde normen zijn. Dit worden ook wel de grenswaarden genoemd. Als dit het geval is, dan kan de container veilig worden betreden.

rapport van de gasmeting

Als er tijdens de meting blijkt dat er gassen in de container met een te hoge concentratie aanwezig zijn, dan wordt deze afgekeurd zodat deze niet betreden kan worden. Het resultaat van de meting wordt opgenomen in een rapport. De container zal eerst ontgast moeten worden voordat deze betreden kan worden.

Ontgassen van een container

Als bij een gasmeting blijkt dat er schadelijke gassen in te hoge concentraties aanwezig zijn, dan dient een container ontgast te worden. Dit gebeurt onder toezicht en afhankelijk van de lading en de aangetroffen gassen en de omgeving wordt dit op uw eigen locatie of op een aangewezen gasvak uitgevoerd. 

Ontgassen kan in grote lijnen op twee verschillende manieren. Of door simpelweg de deuren te openen en door natuurlijk ventilatie de gassen te laten afvoeren. Of door het aansluiten van mechanische ventilat